Kontakta oss

VI HAR JOUR DYGNET RUNT!

Kristianstad
044-780 19 50

Växjö
0470-73 85 00

Hässleholm
0451-82 077

Malmberg Miljöhantering utvecklas med nya ägare


Norva24 AB har den 2021-06-17 förvärvat 100% av aktierna i Malmberg Miljöhantering AB, org. nr 556292-9322.
Norva24 är Nordens ledande aktör inom slamsugning, högtrycksspolning och rörtjänster (UIM, Underground Infrastructure Maintenance). Norva24 består av lokalt ledande företag som förenar det mindre företagets snabbhet och lokala förankring med det stora Norva24 gruppens bredd och styrkor.
 
Malmberg Miljöhantering AB kommer att fortsätta som ett eget bolag inom Norva24 koncernen. Idag bedriver Norva24 verksamheter i Sverige, Norge, Danmark samt Tyskland inom samma affärsområden som Malmberg Miljöhantering AB.
För våra kunder, leverantörer och samarbetspartners innebär förändringen inget mer än att Malmberg Miljöhantering AB får en stark fokuserad ägare som har samma ambition att fortsätta leverera tjänster med mycket hög kvalitet och tillgänglighet som tidigare. Malmberg Miljöhantering AB kommer även fortsättningsvis ha sin bas i Kristianstad och Växjö, inklusive etableringen i Glimåkra - med samma verksamhetsområde som tidigare.
 
Malmberg Miljöhantering AB kommer fortsätta att drivas med Mikael Persson som VD och med samma personal som tidigare.