”Detta är ett vägvinnande koncept” – Mikael Persson, VD

Norva24 Miljöhantering anslöt till Norva24-teamet i juni förra året. Med en lång och gedigen bakgrund i branschen och ett förflutet som dotterbolag till ett familjeägt miljöteknikbolag var steget aldrig långt, men mycket positivt.

Det börja närma sig ett år i Norva-koncernen och jag trivs ypperligt med det.

Mikael Persson, VD på Norva24 Miljöhantering

Fördelarna med den internationella koncernen är många enligt Mikael och han lyfter specifikt fram kunskapsutbytet mellan systerbolagen.

”Vi hjälper varandra på ett fantastiskt sätt, både med uppdrag, bilar och personal. Jag ser framför mig att detta är ett vägvinnande koncept.”

Norva24 Miljöhantering har fullt upp. Kunderna är trogna och personalen är måna om att alltid upprätthålla en hög och professionell servicegrad. Glädjande nog adderade man ytterligare kommunala slamkontrakt i början på året och idag sköter man slamtömningen även i Älmhult och Markaryd kommun (kund: SSAM – Södra Smålands Avfall och Miljö) samt slamtransporterna i Simrishamn och Tomelilla kommun (kund: Österlen VA).

”Det som är glädjande i kontraktet med Österlen VA är att vårt systerföretag Norva24 Söderlindhs vann spolningen och filmningen. Det innebär att Norva24 har ett totalåtagande i Simrishamn och Tomelilla kommun”, berättar Mikael

Hållbarhetsarbetet ligger bolaget både varmt och naturligt om hjärtat. Verksamheten i stort tar avstamp i strävan mot rent vatten och i dagsläget har man förstärkt fodonsflottan med tre recyclingbilar som spolar med återvunnet vatten i ett eget kretslopp.

Rollen som VD innebär primärt att finnas till och stötta med erfarenhet i vissa frågor menar han.
”Jag har arbetat här i 25 år och att jag finns med och stöttar med erfarenhet i vissa frågor, det är nog det viktigaste”.
Han lyfter gärna fram sina duktiga medarbetare.
”Både operatörer och driftledare sköter allting på ett jättebra sätt”.

Framtidsutsikterna för branschen är goda menar Mikael. Ett eftersatt underhåll på den infrastruktur som finns under mark bäddar för mycket arbete framöver.
”Det är väldigt beklagligt att underhållet är så dåligt skött. Det är viktigt att kommunerna börjar förstå att även den infrastrukturen behöver skötas och underhållas på ett bra sätt”, avslutar han.

Fler nyheter