Torrsugning

Uppdragen som är ”omöjliga” att lösa – då ringer våra kunder efter våra torrsugningsbilar. Vi arbetar med torrsugning enligt devisen att ”allt går att lösa” och det är inte ofta våra bilar inte klarar av ett uppdrag. Sten, sand, cement, kalk, spån, lera, spannmål, taksingel, betongrester, tegelsten, mögelskadat avfall, stenullsavfall, asbest och annat miljöfarligt avfall avlägsnas snabbt och utan spill. Transport av farligt avfall (ADR) samt den dokumentation som krävs sköter vi också.

Torrsugning när man provat allt annat

Med hjälp av högeffektiv sug- och blåsteknik hanterar vår grävsug torrt material i miljöer och situationer där andra lösningar är omöjliga eller för dyra. Vi kan enkelt avlägsna eller tillföra material och lösningen innebär både tids- och kostnadsbesparingar.

Torrsugning akut eller löpande

Vi åtar oss både akuta och planerade torrsugningsuppdrag och många av våra kunder är återkommande. Återigen trycker vi gärna på vår helhetslösning, där vår kompletta fordonsflotta innebär att vi kan lösa det mesta till våra kunder.

Torrsugning i Växjö, Kristianstad och Hässleholm

Kontakta oss om du behöver hjälp med torrsugning och att få bort sten, sand, cement, kalk, spån eller lera m.m. i Växjö, Kristianstad eller Hässleholm

Mer om Torrsugning

Karakterisering av avfall

Avfall som inte ingår i abonnemang för hushållsavfall måste beskrivas, det vill säga karakteriseras. Den som producerat avfallet ansvarar för att karakteriseringen är rätt. Behöver du provning av avfall ordnar vi det. Vi sköter kontakten med ackrediterat laboratorium och servar dig med resultatet.

Rapportera farligt avfall

I enlighet med riktlinjer från Naturvårdsverket omfattas transport av avfall av anmälnings- eller tillståndsplikt. Vid transport av farligt avfall ställs dessutom krav på upprättande av transportdokument samt att transporten antecknas och rapporteras till avfallsregistret.

Vi på Norva24 Miljöhantering sköter all dokumentation och samtliga kontakter när det gäller transport av avfall och fungerar gärna expertrådgivare löpande eller i enskilda frågor.

Vill du veta mer?

Stefan Olsson

Driftledare (Kristianstad)

stefan.olsson@norva24.se 044 - 780 19 55
Johan Stenberg

Driftledare (Kristianstad)

johan.stenberg@norva24.se 044 - 780 19 66
Kim Rosendal

Driftledare (Kristianstad)

kim.rosendal@norva24.se 044 - 780 19 52
Torrsugning

Fler tjänster

Referenser

Bli kontaktad