Torrsugning

Uppdragen som är ”omöjliga” att lösa – då ringer våra kunder efter våra torrsugningsbilar. Vi arbetar med torrsugning enligt devisen att ”allt går att lösa” och det är inte ofta våra bilar inte klarar av ett uppdrag. Sten, sand, cement, kalk, spån, lera, spannmål, taksingel, betongrester, tegelsten, mögelskadat avfall, stenullsavfall, asbest och annat miljöfarligt avfall avlägsnas snabbt och utan spill. Transport av farligt avfall (ADR) samt den dokumentation som krävs sköter vi också.

Torrsugning

Torrsugning när man provat allt annat

Med hjälp av vår avancerade högeffektiva sug- och blåsteknik erbjuder vår grävsug en optimal lösning för hantering av torrt material. Denna teknik är särskilt användbar i utmanande miljöer och situationer där traditionella metoder antingen inte fungerar eller blir för kostsamma. Vår grävsug kan inte bara avlägsna material effektivt, utan också tillföra det där det behövs. Detta gör att arbetsprocessen blir smidigare och mer effektiv, vilket i sin tur leder till betydande tids- och kostnadsbesparingar. Dessutom minskar vår teknik risken för skador på omgivningen och säkerställer att arbetet utförs med högsta möjliga precision.

Varför ska du välja våra torrsugningstjänster?

Vår industriella torrsugning är en säker och effektiv metod för att rengöra svåråtkomliga områden. Med vår moderna teknik, kan vi snabbt och effektivt avlägsna oönskade material från ditt arbetsområde. Vi erbjuder även andra rengöringstjänster och avfallshantering för att säkerställa att din arbetsplats är ren och säker.

Akut eller löpande

Vi åtar oss både akuta och planerade torrsugningsuppdrag och många av våra kunder är återkommande. Återigen trycker vi gärna på vår helhetslösning, där vår kompletta fordonsflotta innebär att vi kan lösa det mesta till våra kunder.

Torrsugning i Växjö, Kristianstad och Hässleholm

Kontakta oss om du behöver hjälp med torrsugning och att få bort sten, sand, cement, kalk, spån eller lera m.m. i Växjö, Kristianstad eller Hässleholm

Mer om Torrsugning

Karakterisering av avfall

Avfall som inte ingår i abonnemang för hushållsavfall måste beskrivas, det vill säga karakteriseras. Den som producerat avfallet ansvarar för att karakteriseringen är rätt. Behöver du provning av avfall ordnar vi det. Vi sköter kontakten med ackrediterat laboratorium och servar dig med resultatet.

Rapportera farligt avfall

I enlighet med riktlinjer från Naturvårdsverket omfattas transport av avfall av anmälnings- eller tillståndsplikt. Vid transport av farligt avfall ställs dessutom krav på upprättande av transportdokument samt att transporten antecknas och rapporteras till avfallsregistret.

Vi på Norva24 Miljöhantering sköter all dokumentation och samtliga kontakter när det gäller transport av avfall och fungerar gärna expertrådgivare löpande eller i enskilda frågor.

Vill du veta mer?

Stefan Olsson

Driftledare (Kristianstad)

stefan.olsson@norva24.se 044 - 780 19 55
Johan Stenberg

Driftledare (Kristianstad)

johan.stenberg@norva24.se 044 - 780 19 66
Kim Rosendal

Driftledare (Kristianstad)

kim.rosendal@norva24.se 044 - 780 19 52
Torrsugning

Fler tjänster

Referenser

Bli kontaktad