Norva24 Miljöhantering

Vi är där när det behövs

Tjänster inom miljöteknik och med rent vatten i fokus. I kombination med erfaren och serviceinriktad personal och en högteknologisk maskinpark – det är vår verksamhet.

Vårt hållbarhetsarbete

Referensprojekt

Företag

Villaägare

Lätta brunnslock

De flesta slambrunnar som finns idag har tunga lock av betong. De kan väga upp till 200 kg. Brunnslocken innebär stora belastningar och risker för dem som tömmer brunnarna. Av arbetsmiljöskäl ska brunnslock vara av lätt material, till exempel plast, och kunna öppnas av en person.

Pris från 1.764 kr inkl moms

Vi är stolta över våra referenser

Referensprojekt

Referensprojekt som visar på vår bredd och kunskap, som tydliggör våra tjänster och hur vi arbetar mot våra företagskunder och våra privatkunder. Vi har samlat ett urval och fyller på löpande.

Vår personal

En av våra viktigaste resurser

En kombination av erfarenhetsbaserad problemlösning och innovativt nytänkande skapar bra förutsättningar för nöjda kunder och väl genomförda uppdrag.

Vi värnar om vårt vatten

Underhållet av den underjordiska infrastrukturen är en nyckelfaktor för en hållbar framtid och vi vet vad som behöver göras och utvecklas. Infrastrukturen under marken får inte glömmas bort och vi har ett stort ansvar i vårt dagliga arbete med en av jordens viktigaste resurser - vårt vatten.

Vi är ett innovativt miljö- arbetsmiljö- och kvalitetscertifierat serviceföretag med kontor i Kristianstad och Växjö. Vårt arbete sker tryggt och alltid med miljön i fokus.