Fräsning och rotskärning

Rötter från växter och träd kan växa in i avloppsledningarna och orsaka besvärliga stopp. Även till exempel nedspolad cement och spackel kan förorsaka påbyggnad i ledningen och öka behovet av en fräsning.

Vi använder oss av två effektiva och väl beprövade rotskärningsmetoder. Vid mekanisk rotskärning slipas rören invändigt med hjälp av en extra rotskärare som monteras på spolslangen och skickas in i röret. Metoden är effektiv vid exempelvis stora fettansamlingar. Vid vattenskärning används vattenstrålar som skär av rötterna.

Fräsning utförs exempelvis inför relining och syftar till att slipa bort all beläggning mer noggrant.

Problemets karaktär avgör vilken utrustning som är rätt och krav ställs på erfarna och kunniga operatörer som använder rätt munstycken i rätt tid och våra operatörer har lång erfarenhet av uppdragen.

Notera: Speciellt besvärliga träd är pil och poppel och de bör inte planteras nära avloppsledningar.

Notera

Speciallet besvärliga träd är pil och poppel och de bör inte planteras nära avloppsledningar.

Vill du veta mer?

Johan Stenberg

Driftledare (Kristianstad)

johan.stenberg@norva24.se 044 - 780 19 66
Kim Siöland

Driftledare (Kristianstad)

kim.sioland@norva24.se 044 - 780 19 54
Kim Rosendal

Driftledare (Kristianstad)

kim.rosendal@norva24.se 044 - 780 19 52

Fler tjänster

Bli kontaktad