Norva24 Miljöhantering

Vi är där när det behövs

Miljö i fokus

Vi är ett innovativt miljö- arbetsmiljö- och kvalitetscertifierat serviceföretag med kontor i Kristianstad och Växjö som hjälper kommuner, fastighetsägare, industrier, byggföretag och privatpersoner med avloppsspolning, slamsugning, torrsugning och rörkontroll. Tryggt och alltid med miljön i fokus.

Kunskap, kreativitet och hög servicegrad är grundläggande för allt vi gör. Våra erfarna operatörer arbetar med den senaste tekniken och maskinparken har kraftfull kapacitet för att klara alla typer av uppdrag. Vi är alltid snabbt på plats och aldrig längre bort än ett telefonsamtal.

Vår personal

En av våra viktigaste resurser

Våra medarbetare är en av våra viktigaste resurser och de är kända för sin kompetens och höga servicekänsla. En kombination av erfarenhetsbaserad problemlösning och innovativt nytänkande skapar bra förutsättningar för nöjda kunder och väl genomförda uppdrag.

Våra kunder uppskattar vår expertrådgivning i specifika fall eller mer löpande. Flera av våra medarbetare har lång erfarenhet inom branschen och erfarenhetsutbytet genomsyrar hela organisationen.

Har du inte själv varit med om det då har i många fall mina kollegor varit det. Informationsflödet internt är en enorm tillgång och alla medarbetare arbetar lösningsorienterat. Det är bra för våra kunder.
Johan Stenberg, Driftledare, Norva24 Miljöhantering

Med rent vatten i fokus och med hjälp av en högteknologisk maskinpark skapas de bästa förutsättningarna för våra medarbetare att utvecklas, utmanas och trivas på sitt arbete. Uppdragen tar vi oss an på ett lösningsorienterat och kundfokuserat sätt och tillsammans servar vi våra kunder på den höga nivå som de förväntar sig.

En del av någonting större

Norva24 – lokal kunskap och internationell styrka

Vi är väldigt stolta över att vara en del av Norva24 AB-koncernen. Med lokal kunskap och nationell styrka fortsätter vi att serva våra kunder med samma högteknologiska maskinpark, långa erfarenhet och serviceinriktade personal som vi alltid har gjort.

Norva24 är Nordens ledande aktör inom slamsugning, högtrycksspolning och rörtjänster (UIM, Underground Infrastructure Maintenance). Norva24 består av lokalt ledande företag som förenar det mindre företagets snabbhet och lokala förankring med den stora Norva24-gruppens bredd och styrkor. Idag bedrivs verksamheter i Sverige, Norge, Danmark samt Tyskland inom samma affärsområden.

Norva24 Miljöhantering är ett eget bolag (f.d. Malmberg Miljöhantering) med samma verksamhetsområden som tidigare. Basen är i Kristianstad och Växjö, inklusive etableringen i Glimåkra. För kunder, leverantörer och samarbetspartners innebär delen i Norva24 en stark fokuserad ägare som har samma ambition att fortsätta leverera tjänster med mycket hög kvalitet och tillgänglighet som tidigare.

I december 2021 börsnoterades Norva24 på Nasdaq Stockholm.

Fakta

Norva24 koncernen:

  • 2,2 miljarder SEK i intäkter
  • 1100 specialfordon
  • Ca. 1400 anställda

Certifieringar

ISO 9001:2015 - Kvalitet

ISO 14001:2015 - Miljö

ISO 45001:2018 - Arbetsmiljö

Swedac Ackreditering

Sveriges Tankrengörings- och Saneringsföretags Riksförening

Sveriges TV-inspektionsföretags Förening

Högsta kreditvärdighet

Sveriges Åkeriföretag

UC Guld – Högsta kreditvärdighet