Relining

Relining (eller rörinfodring som det också kallas) är ett ekonomiskt och effektivt alternativ till ett traditionellt stambyte. Vi har lång erfarenhet av relining tack vare samarbetet med vårt systerbolag Söderlindhs inom Norva24-koncernen. Idag utförs relining av bostäder och fastigheter till privatpersoner, företag, bostadsrättsföreningar och kommuner.

Med flexibelt sömlöst foder installeras ett nytt självbärande rör i det gamla röret. Rörsystemet blir helt fritt från skarvar via alla förgreningar och med en hållbarhet motsvarande nya PP-rör.

Fastigheten behöver inte evakueras under ingreppet, vilket är en stor fördel jämfört med den traditionella metoden som stambyte. 

De flesta rör kan rörinfodras

De flesta rör och ledningar är möjliga att rörinfodra, oavsett om det är rör till brunnar eller ledningar för vatten eller avlopp.

Linern ”vrids in” på plats

Det nya rörfodret består oftast av en epoxi-mättad liner, som vrids in i det gamla röret med hjälp av vatten eller tryckluft. Vi behöver bara tillgång till ena änden av ledningarna för att få fodret på plats. När detta är klart, härdas fodret med ånga eller UV-ljus.

Härdningen kan ta några timmar och tiden beror på rörets dimension och dess längd. Efter några timmars härdning har det förvandlats till ett nytt, hållbart rör helt utan fogar.

När härdningen är klar kontrollerar vi att det nya röret är i sin ordning. Detta görs genom en ny besiktning med en rörinspektionskamera. Vi filmar och spelar in ”hela resan” genom röret och denna inspelning är sedan en del av den slutliga dokumentationen som vi tillhandahåller till kunden. Detta tillsammans med ett garantibevis och övrig dokumentation. 

Mer om Relining

Rören kontrolleras först med en rörinspektion

Vi börjar alltid en rörinfodring med en första inspektion med TV-kamera. Här får vi en överblick över rörens förläggning och skick och vi kan därefter ge dig ett konkret kostnadsförslag.

Under inspektionen hittar vi ofta avlagringar, fetter, angrepp av rötter, skärvor eller skador. Det kan t.ex. finnas gamla rörbitar i rören eller betydande skador. Röret kan mycket väl vara i uselt skick och delvis söndersmulade. Ofta innebär det ändå inget hinder för renovering med ett nytt rörfoder. 

Vill du veta mer?

Kim Rosendal

Driftledare (Kristianstad)

kim.rosendal@norva24.se 044 - 780 19 52
Johan Stenberg

Driftledare (Kristianstad)

johan.stenberg@norva24.se 044 - 780 19 66
Relining

Fler tjänster

Bli kontaktad