Rörinspektion och filmning

Till våra företagskunder och privatkunder erbjuder vi rörinspektionstjänster med syfte att ingående ta reda på ledningarnas status. Med högkvalitativ utrustning och utbildad samt certifierad personal filmar vårt rörinspektionsteam ledningarna för att upptäcka eventuella fel och brister. Filmning kan även göras för att lokalisera vart ledningarna går, vilket är praktiskt om ett rör behöver grävas upp. Rörinspektion verkar proaktivt och bidrar till att spara både tid, arbete och pengar.

Självklart lämnar vi alltid dokumentation i form av protokoll och kopia på filmen. Ytterligare exempel på uppdrag: besiktning av nyproduktion eller garantibesiktning samt profilmätning för att se hur mycket ledningen lutar.

Vi erbjuder även rörinspektionstjänster till våra privatkunder och erbjuder anpassad utrustning och utförande av tjänsten som passar även dessa mindre typer av uppdrag.

Mer om Rörinspektion och filmning

P122 - Rörinspektion av avloppsledningar i mark

Till grund för vårt arbete ligger publikation P122 – Svenskt Vattens ”Rörinspektion av avloppsledningar i mark” – en beskrivning över hur rörinspektion av allmänna markförlagda ledningar för avlopp ska genomföras. Publikationen innehåller även en beskrivning av tilläggsarbeten – till exempel riktningsavvikelser, profilmätning och deformationskontroll. P122 är en uppdatering av tidigare publikation P93 och det som främst adderats är ytterligare tips och råd för ledningsnätägare inför beställning och avrop av rörinspektioner samt nya referensbilder för observationer. Publikationen vänder sig både till beställare av rörisnpektion och kommunala ledningsägare samt utförare och entreprenörer inom rörinspektion.

T25 - TV-inspektion av avloppsledningar inom fastighet

Vi utgår även ifrån T25 – TV-inspektion av avloppsledningar inom fastighet – en handbok och underlag för STVF:s utbildning av auktoriserade rörinspektörer.

Handboken kom till år 1993 med syftet att uppnå en enhetlig redovisning av resultet från TVinspektioner av avloppsledningar i fastigheter.

Handboken är ett samarbete mellan entreprenörer i STVF, BRIF samt Fastighetsägarna, SABO och VVS-Företagen.

Vill du veta mer?

Kim Rosendal

Driftledare (Kristianstad)

kim.rosendal@norva24.se 044 - 780 19 52
Johan Stenberg

Driftledare (Kristianstad)

johan.stenberg@norva24.se 044 - 780 19 66
Kim Siöland

Driftledare (Kristianstad)

kim.sioland@norva24.se 044 - 780 19 54
Rörinspektion och filmning

Fler tjänster

Bli kontaktad