Recycling

Med sitt unika reningssystem spolar våra recyclingbilar med återvunnet vatten istället för med rent dricksvatten. Vi kallar dessa bilar för våra ”evighetsmaskiner” och vågar hävda att de är några av Sveriges modernaste spolbilar.

Teknologin innebär en kombination av ADR och recycling och precis som vi nämner ovan innebär tekniken att vattnet som används för spolning är återvunnet och används i ett eget kretslopp. Med andra ord används inget rent dricksvatten på spolningsuppdragen och vi är på så sätt med och tar (det oerhört viktiga) ansvaret för en av våra viktigaste naturresurser – vi spolar inte vårt fantastiska dricksvatten rakt ut i ledningarna.

Tack vare tekniken med återvunnet vatten effektiviseras även arbetet då bilen inte behöver avbryta uppdraget för att köra och fylla på nytt (dricks-)vatten. Vid underhållsspolning har det visat sig att recyclingbilen är dubbelt så effektiv som en konventionell spolbil. Idag har även flertalet kommuner infört begränsningar vad gäller vattentillgången – och vatten får bara hämtas inom den egna kommunen.

Sammanfattning – fördelar:

  • Dricksvattenbesparing
  • Tidsbesparing
  • Miljöbesparing

Totalt erbjuder vi tre stycken recyclingbilar i vår fordonsflotta.

Bilarna används till alla typer av uppdrag men är speciellt fördelaktiga för dikesledningar, åkerdränering, vägtrummor och underhållsspolning av spill- och dagvattenledningar. Recyclingbilarna kan även användas som vanliga spolbilar. 

Så här fungerar det

När vi spolar suger vi samtidigt upp slammet i slamtanken. Vattnet lämnar slamtanken genom ett filtersystem för att sedan transporteras vidare till spolpumpen och därefter ut i spolslangen. På så sätt blir endast själva slammet kvar i slamtanken. Slammet körs sedan till godkänd avfallsanläggning.

Vill du veta mer?

Johan Stenberg

Driftledare (Kristianstad)

johan.stenberg@norva24.se 044 - 780 19 66
Kim Siöland

Driftledare (Kristianstad)

kim.sioland@norva24.se 044 - 780 19 54
Kim Rosendal

Driftledare (Kristianstad)

kim.rosendal@norva24.se 044 - 780 19 52

Fler tjänster

Bli kontaktad