Tömning oljeavskiljare personbilstvätt samt 6-månaderskontroll

Osby

Tömning av oljeavskiljare i Osby och till kunden Göinge Bil.

Att tömma en avskiljare på bästa sätt ställer krav på personen som tömmer och utrustningen som används. Våra operatörer är erfarna och godkända för att tömma oljeavskiljare och använder modern och smidig utrustning. Avfallet tas sedan omhand och hanteras på ett miljösäkert sätt.

Vi utförde även den lagstadgade 6-månaderskontrollen av anläggningen.

Tid: April 2022

Kund: Göinge Bil AB

Bil: Industrislamsugningsbil

Tjänst: Tömning och besiktning olje- och fettavskiljare

Fler referenser