Tömning och besiktning olje- och fettavskiljare

Vi erbjuder besiktning för alla typer av verksamheter som avskiljer olja – verkstäder, tvättinrättningar, bensinmackar och industrier med processvatten. Enligt regelbundna intervaller ställs krav på besiktning av oljeavskiljarutrustning och varje kommun har egna riktlinjer avseende vad som ska kontrolleras vid dessa besiktningar. Normen som vanligtvis följs är SS-EN 858-2.

Våra kunder värdesätter vår långa erfarenhet inom området och vi hjälper gärna till med anpassade lösningar som skräddarsys efter våra kunders behov och anläggningens kondition. Många av våra kunder väljer en helhetslösning där vi hjälper till med allt – från egenkontroll till besiktning. Egenkontrollen syftar till att kontrollera förhållandet mellan slam, vatten och olja. Samtidigt passar vi på att testa larmfunktionen och anläggningens samtliga filter.

Vi utför även den femårsbesiktning som varje innehavare av oljeavskiljare är ålagd att genomföra efter beslut från det kommunala miljökontoret.

Tillsammans arbetar vi för en anläggning som uppfyller gällande krav och fyller sin funktion, år efter år.

Mer om Tömning och besiktning olje- och fettavskiljare

Ackreditering - kontroll av oljeavskiljare

Vi säkerställer hög kvalitet på våra besiktningar och är via Swedac ackrediterade som kontrollorgan för besiktning av oljeavskiljare. Vi lämnar alltid utförlig dokumentation av förloppet. Typ av kontroll: Femårskontroll av oljeasvkiljarsystem. Kravspecifikation: SS-EN 858-2.

Vad är Swedac?

På uppdrag av Regeringen är Swedac det svenska ackrediteringsorgan som ska säkerställa att kvalitetskrav och normer efterföljs. Ackreditering är en kompetensprövning som genomförs enligt europeiska och internationella standarder.

Läs mer om vår ackreditering

Vill du veta mer?

Stefan Olsson

Driftledare (Kristianstad)

stefan.olsson@norva24.se 044 - 780 19 55
Johan Stenberg

Driftledare (Kristianstad)

johan.stenberg@norva24.se 044 - 780 19 66
Kim Siöland

Driftledare (Kristianstad)

kim.sioland@norva24.se 044 - 780 19 54
Tömning och besiktning olje- och fettavskiljare

Fler tjänster

Referenser

Bli kontaktad