Optimerade spolbussar till fordonsflottan

För att kunna erbjuda ytterligare kompetent service utökar vi nu med två smidiga spolbussar.
De är optimerade för att snabbt, lätt och kostnadseffektivt kunna ta sig fram och påbörja spoluppdraget eller bistå med det så viktiga underhållsarbetet.

Fler nyheter

Ytterligare investeringar i maskinparken

Vår fordonsflotta utökas ännu en gång med en ny högteknologisk spolbil.

Chassi: Volvo FM D13
Euro: 6
Påbyggnad: Kaiser Eur-Mark
Vattenvolym: 8000 lit
Slamvolym: 8000 lit
Spolpump: 340 lit/min, 200 bar
Spolslang: 1″ = 150 m
Spolslang: ½” = 80 m
Vaccuumpump: 30000 lit/min
Övrigt: 4″ slangarn, ADR-klassad för Farligt Gods, 3″ sugslang = 30 m

Fler nyheter