Vi tecknar fyraårigt avtal med Hörbybostäder AB och Hörby Kommuns Industrifastighets AB

Norva24 Miljöhantering tecknar efter upphandling avtal med Hörbybostäder AB samt Hörby Kommuns Industrifastighets AB avseende avloppstjänster. Uppdraget inleddes den 20 februari, 2024, och gäller under kommande fyra år.

”Samarbetet med Hörbybostäder och HIFAB är nytt för oss och vi ser fram emot kommande år tillsammans, Vi har lång erfarenhet och hög kompetens bland våra medarbetare – något som underlättar arbetet”, kommenterar Mikael Persson, VD Norva24 Miljöhantering, det nya uppdraget. 

För mer information, kontakta:
Mikael Persson, CEO Norva24 Miljöhantering AB, mikael.persson@norva24.se, +46 766-39 59 51

Fler nyheter

Vi tecknar avtal med SSAM – Södra Smålands Avfall & Miljö AB

Norva24 Miljöhantering AB tecknar efter upphandling avtal med SSAM – Södra Smålands Avfall & Miljö AB, gällande slamsugning av enskilda avloppsanläggningar, fettavskiljare med mera. Uppdraget omfattar jour- och stödkörning och påbörjas den 1 januari 2024. Vi har tidigare utfört aktuella tjänster åt SSAM i Älmhults och Markaryds kommuner, men uppdraget utökas nu till att även omfatta Växjö, Tingsryd och Lessebo kommuner.

”Vi är glada över att fortsätta vårt samarbete med SSAM och kommer naturligtvis att fortsätta att leverera högkvalitativa tjänster även denna avtalsperiod”, kommenterar Mikael Persson, VD Norva24 Miljöhantering, uppdraget. 

Avtalstiden sträcker sig till den 31 december 2025 med möjlighet till förlängning 1 + 1 år. 

För mer information, kontakta:

Mikael Persson, CEO Norva24 Miljöhantering, mikael.persson@norva24.se,  +46 766-39 59 51

Fler nyheter

Vi tecknar åttaårigt avtal med Älmhults kommun avseende spolning och filmning

Norva24 Miljöhantering tecknar efter upphandling avtal med Älmhults kommun avseende spolning och filmning av kommunens ledningsnät.

Uppdraget inleddes den 1 oktober, 2023, och gäller under kommande åtta år.

”Vi är både glada och stolta att ännu en gång ha blivit tilldelade avtalet gällande spolning och filmning i Älmhult”, kommenterar Mikael Persson, VD Norva24 Miljöhantering, det nya uppdraget. 

För mer information, kontakta:

Mikael Persson, CEO Norva24 Miljöhantering AB, mikael.persson@norva24.se, +46 766-39 59 51

Fler nyheter

Vi tecknar sjuårigt avtal med Kristianstads Renhållnings AB och Bromölla kommun avseende slamtömning

Norva24 Miljöhantering tecknar efter upphandling avtal med Kristianstads Renhållnings AB och Bromölla kommun avseende slamtömning i respektive kommun.

Uppdraget träder i kraft den 1 januari 2024 och gäller under kommande sju år.

”Det känns väldigt bra att ytterligare en gång få förtroendet att utföra dessa uppdrag och vi trivs ypperligt med att arbeta tillsammans med dessa båda uppdragsgivare”, kommenterar Mikael Persson, VD Norva24 Miljöhantering, det nya uppdraget. 

Norva24 Miljöhantering bygger kommande samarbete på en bred erfarenhetsbas och meddelar att arbete med respektive kund har pågått under flertalet år. ”Vi har ansvarat för slamtömningen åt Kristianstads Renhållnings AB sedan år 1996 och åt Bromölla kommun sedan år 2006”, avslutar Mikael Persson.

För mer information, kontakta:

Mikael Persson, CEO Norva24 Miljöhantering AB, mikael.persson@norva24.se, +46 766-39 59 51

Fler nyheter

Optimerade spolbussar till fordonsflottan

För att kunna erbjuda ytterligare kompetent service utökar vi nu med två smidiga spolbussar.
De är optimerade för att snabbt, lätt och kostnadseffektivt kunna ta sig fram och påbörja spoluppdraget eller bistå med det så viktiga underhållsarbetet.

Fler nyheter

Ytterligare investeringar i maskinparken

Vår fordonsflotta utökas ännu en gång med en ny högteknologisk spolbil.

Chassi: Volvo FM D13
Euro: 6
Påbyggnad: Kaiser Eur-Mark
Vattenvolym: 8000 lit
Slamvolym: 8000 lit
Spolpump: 340 lit/min, 200 bar
Spolslang: 1″ = 150 m
Spolslang: ½” = 80 m
Vaccuumpump: 30000 lit/min
Övrigt: 4″ slangarn, ADR-klassad för Farligt Gods, 3″ sugslang = 30 m

Fler nyheter