Kommun

Det är vi som tömmer din avloppsanläggning

Vi slamsuger enskilda avloppsanläggningar till hushåll på uppdrag av kommuner. En gång om året enligt planlagda rundor och rutiner kommer vi till de fastigheter med egen avloppsbrunn och tömmer. Idag sköter vi slamsugningen av enskilda avloppsanläggningar i:

  • Kristianstad kommun
  • Bromölla kommun
  • Osby kommun
  • Östra Göinge kommun
  • Alvesta kommun
  • Emmaboda kommun 

Övriga tjänster till våra kommunala kunder

Utöver de upphandlade tömningsuppdragen erbjuder vi spolnings- slamsugnings- torr-/vaccummsugnings- och filmningstjänster till våra kommunala uppdragsgivare. 

Exempel på uppdrag är slamtransporter mellan reningsverk, tömning av pumpstationer, tömning av slambassänger, luftningsbassänger och sedimenteringsbassänger samt diverse arbeten inne på de kommunala reningsverken. Arbetet utförs genom olika typer av avtal med olika kommuner. 

Gällande erbjudna spolningstjänster lyfter vi gärna fram vår recyclingbil – spolbilen som spolar med återvunnet vatten i ett eget cirkulärt kretslopp istället för att använda dricksvatten som spolvatten. Våra recylingbilar har ett betydande teknikförsprång och vi fortsätter att arbeta med hållbara lösningar som ligger i linje med kommunernas hållbarhetsmål.  

Har du ett tungt betonglock på din brunn? Många kommuner inför en extrakostnad vid varje tömning om brunnslocket inte är av lättviktsmaterial. Undvik denna kostnad och byt ut ditt brunnslock redan idag.

Läs mer om våra tjänster