Kommun

Det är vi som tömmer din avloppsanläggning

Vi slamsuger enskilda avloppsanläggningar till hushåll på uppdrag av kommuner. En gång om året enligt planlagda rundor och rutiner kommer vi till de fastigheter med egen avloppsbrunn och tömmer. Idag sköter vi slamsugningen av enskilda avloppsanläggningar i:

  • Kristianstad kommun
  • Bromölla kommun
  • Osby kommun
  • Östra Göinge kommun
  • Alvesta kommun
  • Emmaboda kommun 

Har du ett tungt betonglock på din brunn? Många kommuner inför en extrakostnad vid varje tömning om brunnslocket inte är av lättviktsmaterial. Undvik denna kostnad och byt ut ditt brunnslock redan idag.

Läs mer om våra tjänster