Tvätthall/bensinstation

Till våra kunder inom segmentet tvätthall/bensinstation erbjuder vi tömning av tvättrännor och oljeavskiljare samt besiktning av oljeavskiljare. 

Certifierade som kontrollorgan för Swedac

Tillsammans med endast ett tjugotal andra branschkollegor är vi via Swedac godkända och ackrediterade som kontrollorgan för besiktning av oljeavskiljare och erbjuder 6-månaderskontroll samt femårskontroll. Femårskontrollen är ett lagkrav medan 6-månaderskontrollen tillåts genomförande under eget ansvar. Flertalet av våra kunder värdesätter dock en helhetslösning där vi ansvarar för båda kontrollerna och i många fall är det den lagstadgade dokumentationen som ställer till det och som våra kunder gärna överlåter till oss. 

Byte av filter

Utöver tömning och besiktning byter vi även anläggningens filter. Efter bytet tar vi hand om det gamla filtret och ser till att det kommer till godkänd avfallsanläggning och att alla aktuella handlingar är korrekta. 

Behovsanalys som löpande anpassas efter verksamheten

En annan uppskattad tjänst hos våra kunder är vår erfarenhetsbaserade behovsanalys. Med utgångspunkt i gällande minimikrav tar vi fram en anpassad plan för anläggningen baserat på belastning och nuvarande status. Planen utvärderas och revideras löpande.

Provtagning

Vi erbjuder även provtagning på oljeavskiljarens utgående vatten, det vatten som transporteras till reningsverket och därmed omfattas av höga krav vad gäller tungmetallhalt.

Läs mer om våra tjänster