Bygg/anläggning

Snabb hjälp vid väg- eller husbygge

Vi erbjuder snabb och effektiv hjälp med att antingen forsla bort eller lägga till fast, löst eller flytande material vid byggarbetsplatser eller vägbyggen. Det kan handla om att ta bort eller lägga till jord, grus, makadam under huskonstruktioner (grävsug) eller andra byggnationer som blir för tidskrävande att gräva för hand. Ibland behöver man frilägga byggnadsdelar eller rör i mark och då kan vi enkelt torrsuga bort jordmassor på kort tid.

När olyckan är framme

Ibland är olyckan framme och åtgärder måste ske snabbt och smidigt. Med vår torrsugningsbil kommer man åt materialet och det omhändertas på kort tid. 

Inför slutbesiktning

Inför exempelvis slutbesiktningar av entreprenader erbjuder vi även rörinspektion och avloppsspolning. Syftet är att ingående ta reda på ledningarnas status och med högkvalitativ utrustning och utbildad samt certifierad personal filma ledningarna för att upptäcka eventuella fel och brister.

Läs mer om våra tjänster

Bli kontaktad