Industri

Ett brett utbud av industrirelaterade tjänster

Till våra industrikunder erbjuder vi ett komplett tjänsteutbud med avstamp i industrins verksamhetsbehov. Vi slamsuger flytande avfall inkl farligt avfall och ADR-transporter, utför spolning av ledningar i alla förekommande dimensioner (inklusive med hjälp av hetvatten vid behov) samt torr-/vaccumsugning av alla tänkbara material, inklusive ADR-transporter.

Rörinspektion underlättar den viktiga VA-planen

Vi erbjuder även rörinspektion anpassad för industrin och med syfte att fungera som underlag till kundens planerade underhåll av sitt nät alternativt en allmän inventering som underlag inför upprättandet av en VA-plan. Planen är en ritning över hur nätet är kopplat och oerhört viktig vid eventuella utsläpp och som underlag till en åtgärdsplan. 

Vi bistår även med hjälp av karakterisering av avfallet. 

Många återkommande kunder

Vi har flertalet återkommande industrikunder med uppdrag gällande både planerat underhåll och akuta insatser. Fler och fler inser den ekonomiska vinsten och betydelsen av ett planerat och regelbundet underhåll. Vi bistår gärna med en inledande behovsinventering och en anpassad underhållsplan. I de fall behovet förändras för vi löpande dialog med kunden med syfte att förbättra och förädla.

Läs mer om våra tjänster