Villaägare

Vi är där när det behövs

Tjänster

Lätta brunnslock

De flesta slambrunnar som finns idag har tunga lock av betong. De kan väga upp till 200 kg. Brunnslocken innebär stora belastningar och risker för dem som tömmer brunnarna. Av arbetsmiljöskäl ska brunnslock vara av lätt material, till exempel plast, och kunna öppnas av en person.

Pris från 1.617 kr inkl moms