Fastighetsägare

Hur är statusen på avloppsrören i fastigheten?

Som fastighetsägare är det planerade underhållet a och o. Att råka ut för en vattenskada i ett flerbostadshus kan få förödande konsekvenser för hela fastigheten. Vi hjälper till med en översyn av statusen på avloppssystemet i fastigheten och genom ett löpande underhållsavtal kan du känna dig trygg. Vi hjälper både kommunala och privata fastighetsägare.

Filmning av avloppsledningarna ger svaren

Vi har avancerad utrustning för att kunna se var problemen sitter i ledningarna. Vi kan se orsakerna till begynnande igensättning i rören vilket kan vara bra för att undvika problem i framtiden. Med vår filmkamera dokumenterar vi statusen.

Läs mer om våra tjänster