Norva24 Miljöhantering AB vinner upphandling i Emmaboda kommun

Miljöteknikföretaget från Kristianstad får efter upphandling förtroendet av Emmaboda Energi & Miljö AB att utföra slamsugning, spolning och filminspektion inom kommunen. Avtalet omfattar konkret slamsugning av enskilda avlopp samt spolning, filmning och slamsugning till kommunens verksamheter. Avtalsperioden sträcker sig fram till år 2027.

Norva24 Miljöhantering har lång erfarenhet av miljöteknik med en geografisk spridning över Skåne, Blekinge, Kronoberg och Kalmar. Med erfarna operatörer och en vagnpark med hög kapacitet har företaget etablerat goda referenser över nämnda verksamhetsområden.

”Vi ser mycket fram emot kommande samarbete med Emmaboda Energi & Miljö. Arbetet påbörjades i maj och vi har redan fått ett väldigt bra mottagande i kommunen. Vår vision är att uppdraget ska mynna ut i ett utvecklande samarbete med fokus på att säkerställa funktionerna i kommunens ledningssystem. Tillsammans med vår breda vagnpark som är väl anpassad för olika typer av uppdrag och våra erfarna medarbetare kommer vi att driva arbetet framåt.”, kommenterar Mikael Persson, VD Norva24 Miljöhantering, det nya uppdraget.

För mer information, kontakta – Mikael Persson, VD Norva24 Miljöhantering, mikael.persson@norva24.se 

Norva24 Miljöhantering AB är ett svenskt miljöteknikföretag och ingår i den internationella Norva24-koncernen. Huvudkontoret ligger i Kristianstad och övriga kontor i Växjö.

Fler nyheter