Lokalt samarbete dricksbrunnar

Till det lokala brunnsborrningsföretaget Malmberg Borrning utförde vi tömning av trögflytande borrslam efter borrning av nya dricksvattenbrunnar. Lokalt samarbete och stora synergieffekter.

Fler bilder

Tid: Oktober 2022

Bil: Slamsugningsbilar

Tjänst: Slamsugning

Fler referenser