Schaktning spillvattenledning

Kristianstad

För att komma åt en skadad spillvattenledning i anslutning till Lilla Torg inne i centrala Kristianstad hjälpte vi Kristianstads kommun att schakta bort massorna under mark. Ledningsnätet går inte att komma åt med grävmaskin eftersom fjärrvärmeledningar löper över hela torget.

Fler bilder

Tid: September 2020

Kund: Kristianstads kommun

Bil: Torrsugningsbil

Tjänst: Torrsugning

Fler referenser