Slamsugning dagvattenbrunnar industri

Kristianstad

Slamsugning av dagvattenbrunnar på större asfaltsytor till ett industriföretag i Kristianstad. Arbetet var ett specifikt beställningsarbete men görs även på löpande basis.

Fler bilder

Tid: April 2022

Kund: Större industriföretag

Bil: Slamsugningsbil

Tjänst: Slamsugning

Fler referenser