Slamsugning och renspolning inför besiktning av dagvattensystemet

Skåne

Till en entreprenadkund genomförde vi i slutet på förra veckan slamsugning och renspolning av ledningar inför besiktning av dagvattensystemet. Besiktningen genomfördes efter byte av dagvattenbrunnar.

Fler bilder

Tid: December 2023

Kund: Entreprenadkund

Tjänst: Slamsugning

Fler referenser