Tömning oljeavskiljare personbilstvätt samt 6-månaderskontroll

Kristianstad

Tömning av oljeavskiljare vid en av Kristianstads Automobils personbilstvättanläggningar i centrala Kristianstad.

Vi slamsög, transporterade det farliga avfallet till godkänd avfallsanläggning samt skötte dokumentationen och rapporteringen till Naturvårdsverket.

Vi utförde även den lagstadgade 6-månaderskontrollen av anläggningen.

Fler bilder

Tid: April 2022

Kund: Kristianstads Automobil Personvagnar AB

Bil: Industrislamsugningsbil

Tjänst: Tömning och besiktning olje- och fettavskiljare

Fler referenser