Torrsugning dalgångar tak på hamnområde

Kristianstad

Jumbouppdrag i hamn.

Med hjälp av drygt 70 meter slang vacuumsög vi dalgångar uppe på taken i hamnen. Mycket smuts uppifrån landar på taken – spill från fåglar, damm, barr från träden och så vidare. Arbetet görs för att det inte ska stoppa flödet i dagvattenledningarna.

Fler bilder

Tid: Mars 2022

Kund: Åhus Hamn och Stuveri

Bil: Torrsugningsbil

Tjänst: Torrsugning

Fler referenser