Underhåll av ledningsnätet

För att förlänga livslängden och kunna upprätthålla driftsäkerheten på ledningsnät behövs underhållsarbete. Detta är något som vi gärna hjälper till med.
Vår tekniker Roger fick i uppdrag att ta sig an detta planerade underhåll och tillsammans med vår recyclingspolbil utfördes arbetet med minskad miljöpåverkan och ökad effektivitet.

Fler bilder

Tid: December 2022

Bil: Slamsugningsbil

Tjänst: Slamsugning

Fler referenser