Underhållsspolning ledningsnät

För att förlänga livslängden och upprätthålla driftsäkerheten på ledningsnätet behövs löpande underhållsarbete. Uppdraget utfördes med vår recyclingspolbil för minskad miljöpåverkan och ökad effektivitet.

Fler bilder

Tid: December 2022

Bil: Recyclingspolbil

Tjänst: Avloppsspolning

Fler referenser