Underhållsspolning avfallsanläggning

Hässleholm

Underhållsarbete på en av södra Sveriges största avfallsanläggningar. Uppdraget innefattade underhållsspolning med rörkontroll för att säkerställa driftsäkerheten.

Aktuell ledningssträcka spolades med ett oscillerande munstycke (ej balanserat utan vikten är snedfördelad på munstycket som gör att det kastas från sida till sida inne i röret och slår bort hårda beläggningar som inte släpper med bara vattentryck). Syftet är att ta bort beläggning i rören som behöver knackas bort.

Rörkontroll under spolningen säkerställer att inget missas. Detta kräver stor noggrannhet och tålamod av våra operatörer.

Arbetet är tidskrävande och vår recyclingbil passar ypperligt till detta då vi återvinner vårt eget spolvatten och minimerar förbrukningen av vår viktigaste naturresurs – vatten.

Fler bilder

Tid: Maj 2022

Kund: Hässleholm Miljö AB

Bil: Recyclingbil och rörkontrollsbuss

Tjänst: Avloppsspolning

Fler referenser