Vi tecknar ett fyraårigt avtal med ABK

Vi tecknar efter upphandling ett fyraårigt avtal med ABK – AB Kristianstadsbyggen, tillsammans med våra kollegor inom Norva24-koncernen A Söderlindh i Sverige AB. Ramavtalet omfattar spolning, filmning, slamsugning, relining samt jour för koncernens tre bolag AB Kristianstadsbyggen, AB Allön och Specialfastigheter i Kristianstad AB. Bolagens gemensamma fastighetsbestånd innefattar totalt 9000 lägenheter och drygt 100 000 kvm kommersiella lokaler.

Vår gemensamma kunskap och erfarenhet är vår styrka. Nu ser vi fram emot att visa fördelarna med att vi arbetar tillsammans.

Kommenterar Mats Hallström, VD Norva24 Söderlindhs, samarbetet.

Mikael Persson, VD Norva24 Miljöhantering, avslutar:

Det här är ett väldigt bra exempel på hur vi inom Norva24-koncernen samarbetar med varandra och kan utnyttja varandras styrkor och därmed erbjuda kunden en helhetslösning.

Fler nyheter