”Detta är ett vägvinnande koncept” – Mikael Persson, VD

Norva24 Miljöhantering anslöt till Norva24-teamet i juni förra året. Med en lång och gedigen bakgrund i branschen och ett förflutet som dotterbolag till ett familjeägt miljöteknikbolag var steget aldrig långt, men mycket positivt.

Det börja närma sig ett år i Norva-koncernen och jag trivs ypperligt med det.

Mikael Persson, VD på Norva24 Miljöhantering

Fördelarna med den internationella koncernen är många enligt Mikael och han lyfter specifikt fram kunskapsutbytet mellan systerbolagen.

”Vi hjälper varandra på ett fantastiskt sätt, både med uppdrag, bilar och personal. Jag ser framför mig att detta är ett vägvinnande koncept.”

Norva24 Miljöhantering har fullt upp. Kunderna är trogna och personalen är måna om att alltid upprätthålla en hög och professionell servicegrad. Glädjande nog adderade man ytterligare kommunala slamkontrakt i början på året och idag sköter man slamtömningen även i Älmhult och Markaryd kommun (kund: SSAM – Södra Smålands Avfall och Miljö) samt slamtransporterna i Simrishamn och Tomelilla kommun (kund: Österlen VA).

”Det som är glädjande i kontraktet med Österlen VA är att vårt systerföretag Norva24 Söderlindhs vann spolningen och filmningen. Det innebär att Norva24 har ett totalåtagande i Simrishamn och Tomelilla kommun”, berättar Mikael

Hållbarhetsarbetet ligger bolaget både varmt och naturligt om hjärtat. Verksamheten i stort tar avstamp i strävan mot rent vatten och i dagsläget har man förstärkt fodonsflottan med tre recyclingbilar som spolar med återvunnet vatten i ett eget kretslopp.

Rollen som VD innebär primärt att finnas till och stötta med erfarenhet i vissa frågor menar han.
”Jag har arbetat här i 25 år och att jag finns med och stöttar med erfarenhet i vissa frågor, det är nog det viktigaste”.
Han lyfter gärna fram sina duktiga medarbetare.
”Både operatörer och driftledare sköter allting på ett jättebra sätt”.

Framtidsutsikterna för branschen är goda menar Mikael. Ett eftersatt underhåll på den infrastruktur som finns under mark bäddar för mycket arbete framöver.
”Det är väldigt beklagligt att underhållet är så dåligt skött. Det är viktigt att kommunerna börjar förstå att även den infrastrukturen behöver skötas och underhållas på ett bra sätt”, avslutar han.

Fler nyheter

Norva24 i Skåne vinner flera upphandlingar till Österlens VA

Vi vinner avtal om slamtransporter och vår kollega i Malmö/Helsingborgregionen, A Söderlindh i Sverige AB, vinner avtal gällande tjänster för spolning och rörinspektion till samma kund.

”Detta är ett långt och intressant uppdrag i vårt närområde, där vi har stora möjligheter att hitta synergier och ta ytterligare marknadsandelar tillsammans” kommenterar Mikael Persson, VD Norva24 Miljöhantering, uppdraget.

Österlen VA AB är ett driftbolag med kommunalt ägandeskap. Företaget bildades genom en sammanslagning av Simrishamns och Tomelillas kommunala VA-verksamheter. Företaget tillhandahåller VA-försörjning till drygt 14 000 hushåll och verksamheter på Österlen. Uppdragets längd är på 8 år och påbörjas under Q1 2022.

”Vi är mycket glada för att vi tillsammans med Norva24 Miljöhantering vinner dessa uppdrag i hård konkurrens med andra aktörer” avslutar Mats Hallström, VD Norva24 Söderlindhs.

Fler nyheter

Vi tecknar ett fyraårigt avtal med ABK

Vi tecknar efter upphandling ett fyraårigt avtal med ABK – AB Kristianstadsbyggen, tillsammans med våra kollegor inom Norva24-koncernen A Söderlindh i Sverige AB. Ramavtalet omfattar spolning, filmning, slamsugning, relining samt jour för koncernens tre bolag AB Kristianstadsbyggen, AB Allön och Specialfastigheter i Kristianstad AB. Bolagens gemensamma fastighetsbestånd innefattar totalt 9000 lägenheter och drygt 100 000 kvm kommersiella lokaler.

Vår gemensamma kunskap och erfarenhet är vår styrka. Nu ser vi fram emot att visa fördelarna med att vi arbetar tillsammans.

Kommenterar Mats Hallström, VD Norva24 Söderlindhs, samarbetet.

Mikael Persson, VD Norva24 Miljöhantering, avslutar:

Det här är ett väldigt bra exempel på hur vi inom Norva24-koncernen samarbetar med varandra och kan utnyttja varandras styrkor och därmed erbjuda kunden en helhetslösning.

Fler nyheter

Norva24 Miljöhantering AB vinner upphandling i Emmaboda kommun

Miljöteknikföretaget från Kristianstad får efter upphandling förtroendet av Emmaboda Energi & Miljö AB att utföra slamsugning, spolning och filminspektion inom kommunen. Avtalet omfattar konkret slamsugning av enskilda avlopp samt spolning, filmning och slamsugning till kommunens verksamheter. Avtalsperioden sträcker sig fram till år 2027.

Norva24 Miljöhantering har lång erfarenhet av miljöteknik med en geografisk spridning över Skåne, Blekinge, Kronoberg och Kalmar. Med erfarna operatörer och en vagnpark med hög kapacitet har företaget etablerat goda referenser över nämnda verksamhetsområden.

”Vi ser mycket fram emot kommande samarbete med Emmaboda Energi & Miljö. Arbetet påbörjades i maj och vi har redan fått ett väldigt bra mottagande i kommunen. Vår vision är att uppdraget ska mynna ut i ett utvecklande samarbete med fokus på att säkerställa funktionerna i kommunens ledningssystem. Tillsammans med vår breda vagnpark som är väl anpassad för olika typer av uppdrag och våra erfarna medarbetare kommer vi att driva arbetet framåt.”, kommenterar Mikael Persson, VD Norva24 Miljöhantering, det nya uppdraget.

För mer information, kontakta – Mikael Persson, VD Norva24 Miljöhantering, mikael.persson@norva24.se 

Norva24 Miljöhantering AB är ett svenskt miljöteknikföretag och ingår i den internationella Norva24-koncernen. Huvudkontoret ligger i Kristianstad och övriga kontor i Växjö.

Fler nyheter

Norva24 Miljöhantering investerar i ny högteknologisk spolbil – med ADR och recycling

Norva24 Miljöhantering är en stor aktör i miljöteknikbranschen och mycket fokus ligger på ny teknik med vårt värdefulla vatten som en gemensam nämnare. Företagets nya spolbil kompletterar fordonsflottan och företaget tar ytterligare ett steg.

Bilens nya teknologi erbjuder en kombination av ADR och recycling. Recyclingteknologin innebär att vattnet som används för spolning är återvunnet och cirkulerar i ett eget kretslopp, istället för att bilen använder dricksvatten under sina spolningsuppdrag. I kombination med ADR-tekniken kan bilen även suga upp flera olika typer av material såsom till exempel olja, bensin och slam.

Ytterligare effektivitet och miljöfördelar med recyclingtekniken uppnås då operatör och bil inte behöver avbryta uppdraget för att köra och fylla på med nytt (dricks-)vatten. Idag har även flertalet kommuner infört begränsningar vad gäller vattentillgången – och vatten får bara hämtas inom den egna kommungränsen.

Norva24 Miljöhanterings VD Mikael Persson kommenterar nyförvärvet:

Vi är väldigt glada över detta nyförvärv och ser positivt på den tekniska utveckling som sker. Vårt vatten är en av jordens viktigaste resurser och genomgående för hela vår verksamhet är arbetet för just denna resurs. I och med nytillskottet i vår fordonsflotta stärker vi vår position som miljöteknikföretag ytterligare.  

För mer information, kontakta – Mikael Persson, VD Norva24 Miljöhantering, mikael.persson@norva24.se

Norva24 Miljöhantering AB är ett svenskt miljöteknikföretag och ingår i den internationella Norva24-koncernen. Huvudkontoret ligger i Kristianstad och övriga kontor i Växjö.

Fler nyheter