Norva24 Miljöhantering investerar i ny högteknologisk spolbil – med ADR och recycling

Norva24 Miljöhantering är en stor aktör i miljöteknikbranschen och mycket fokus ligger på ny teknik med vårt värdefulla vatten som en gemensam nämnare. Företagets nya spolbil kompletterar fordonsflottan och företaget tar ytterligare ett steg.

Bilens nya teknologi erbjuder en kombination av ADR och recycling. Recyclingteknologin innebär att vattnet som används för spolning är återvunnet och cirkulerar i ett eget kretslopp, istället för att bilen använder dricksvatten under sina spolningsuppdrag. I kombination med ADR-tekniken kan bilen även suga upp flera olika typer av material såsom till exempel olja, bensin och slam.

Ytterligare effektivitet och miljöfördelar med recyclingtekniken uppnås då operatör och bil inte behöver avbryta uppdraget för att köra och fylla på med nytt (dricks-)vatten. Idag har även flertalet kommuner infört begränsningar vad gäller vattentillgången – och vatten får bara hämtas inom den egna kommungränsen.

Norva24 Miljöhanterings VD Mikael Persson kommenterar nyförvärvet:

Vi är väldigt glada över detta nyförvärv och ser positivt på den tekniska utveckling som sker. Vårt vatten är en av jordens viktigaste resurser och genomgående för hela vår verksamhet är arbetet för just denna resurs. I och med nytillskottet i vår fordonsflotta stärker vi vår position som miljöteknikföretag ytterligare.  

För mer information, kontakta – Mikael Persson, VD Norva24 Miljöhantering, mikael.persson@norva24.se

Norva24 Miljöhantering AB är ett svenskt miljöteknikföretag och ingår i den internationella Norva24-koncernen. Huvudkontoret ligger i Kristianstad och övriga kontor i Växjö.

Fler nyheter