Optimerade spolbussar till fordonsflottan

För att kunna erbjuda ytterligare kompetent service utökar vi nu med två smidiga spolbussar.
De är optimerade för att snabbt, lätt och kostnadseffektivt kunna ta sig fram och påbörja spoluppdraget eller bistå med det så viktiga underhållsarbetet.

Fler nyheter