Förflyttning bärarmaterial reningsverk

Vimmerby

Uppdrag på ett större reningsverk – med hjälp av sug- och blåsteknik förflyttade vi cirka 650 m3 bärarmaterial mellan bassängerna på reningsverket.

Bärarmaterialet bidrar till en optimerad reningskultur och samlar bakterierna i reningsprocessen.

Fler bilder

Tid: Hösten 2021

Kund: Reningsverk

Bil: Två torrsugningsbilar och en recyclingbil

Tjänst: Torrsugning

Fler referenser