Rengöring källare shoppinggalleria

Kristianstad

Samarbetsprojekt mellan vår torrsugningsbil och spolbil. Uppdraget bestod av rengöring av källaren under Kristianstads centrala Galleria Boulevard.

Fler bilder

Tid: Mars 2022

Bil: Torrsugningsbil och spolbil

Tjänst: Torrsugning

Fler referenser