Rengöring tvätthall

Kristianstad

Till Börjessons Lastbilar AB i Kristianstad utförde vi uppdrag rengöring av tvätthallen (mer specifikt tvättrännan) med våra slamsugningsbilar. Olja, grus, småsten som samlas efter tvätt sögs upp. Torrsugningsbilarna ombesörjde rengöring av tvättrännan och slamsugningsbilen tog hand om efterföljande oljeavskiljare.

Fler bilder

Tid: april 2022

Kund: Börjessons Lastbilar AB

Bil: Två stycken torrsugningsbilar och en slamsugningsbil

Tjänst: Avloppsspolning

Fler referenser