Slamtömning fartygskund

Skåne

Självklart genereras avfall även till sjöss. Vi bistår våra kunder när de ligger i hamn och hjälper löpande till med omhändertagande och tömning.

Fler bilder

Tid: November 2023

Kund: Fartygskund

Tjänst: Slamsugning

Fler referenser