Tandvårdshuset

Kristianstad

Uppdraget innefattade sanering av rör (gammal amalgam) i tidigare Tandvårdshuset inför rörmokarens demontering. Spolvattnet transporterades ut i en pumpstation på baksidan av fastigheten där våra operatörer fångade upp det. Därefter mellanlagrades vattnet på avfallsanläggningen för att sedan köras ner till SYSAV i Malmö för destruktion (allt spolvatten som användes blev kontaminerat av kvicksilvret). När vårt arbete var slutfört kunde rörmokaren demontera rören och transportera dem vidare för ytterligare sortering.

Fler bilder

Tid: Våren 2019

Kund: Skanska

Bil: Cityspolbil (invändig spolning), kombispolbil (huvudledningarna) samt slamsugningsbil (transport av vatten)

Tjänst: Avloppsspolning

Fler referenser