Tömning av slamlager

Uppdrag: Tömning av slamlager på reningsverk.
Operatörerna Mikolaj, Dennis, Mattias och Tomas gav sig iväg på detta uppdrag tillsammans med två torrsugningsbilar samt en slamsugningsbil.
Den inledande vaccumsugningen av bassängerna görs först när allt avloppsvattnet
pumpats bort och det anda som kvarstår är grus och sand. Detta arbete utför killarna tillsammans med torrsugningsbilarna. För att sedan tömma de båda bilarna på avloppsvatten tog de hjälp av slamsugningsbilen som ytterligare renodlar restprodukten, dvs gruset och sanden.

Fler bilder

Tid: December 2022

Bil: Torrsugningsbilar samt slamsugningsbil

Tjänst: Torrsugning

Fler referenser