Tömning slamlager reningsverk

Älmhult

Till Älmhult reningsverk utförde vi tömning av slamlager. Tre enheter var på plats och utförde uppdraget. Nedan före- och efterbilder visar på resultatet och nyttan.

Fler bilder

Tid: 2022

Bil: Slamsugningsbilar och torrsugningsbil

Tjänst: Slamsugning

Fler referenser