Torrsugning dränering

Kristianstad

Inför renovering av rörnätet under den kommunala Centralskolan i centrala Kristianstad fick vi i uppdrag att suga ut dräneringen. På grund av kablar och rör i vägen går det inte att gräva med maskin och våra operatörer fick tunnla sig in.

Tid: Våren 2021

Kund: Rörmontering Kristianstad AB

Bil: Torrsugningsbil

Tjänst: Torrsugning

Fler referenser