Underhållsspolning kabelrör byggföretag

Hörby

Uppdrag till JKN Entreprenad AB utanför Hörby. Kabelrör i otillgänglig terräng behövde underhållspolas och våra operatörer fick arbeta med lång slangdragning (drygt 100 meter spol- och sugslang). Kabelrören var dåligt underhållna men är nu i bra kondition inför framtida bruk.

Fler bilder

Tid: Maj 2022

Kund: JKN Entreprenad AB

Bil: Spolbil, satellitspolare och slamsugningsbil

Tjänst: Avloppsspolning

Fler referenser