Ytterligare investeringar i maskinparken

Vår fordonsflotta utökas ännu en gång med en ny högteknologisk spolbil.

Chassi: Volvo FM D13
Euro: 6
Påbyggnad: Kaiser Eur-Mark
Vattenvolym: 8000 lit
Slamvolym: 8000 lit
Spolpump: 340 lit/min, 200 bar
Spolslang: 1″ = 150 m
Spolslang: ½” = 80 m
Vaccuumpump: 30000 lit/min
Övrigt: 4″ slangarn, ADR-klassad för Farligt Gods, 3″ sugslang = 30 m

Fler nyheter