Spolning dräneringsledningar flygplats

Kristianstad

På uppdrag hos Kristianstad Österlen Airport för att spola samtliga dräneringsledningar vid start- och landningsbana. Spolningen säkerställer en god funktion på ledningsnätet när flygtrafiken nu återupptas i Kristianstad.

Recyclingbilen lämpar sig mycket väl för spolning av dessa större och längre dräneringsledningar eftersom recyclingbilen återanvänder sitt vatten i ett eget kretslopp och därför inte behöver avbryta uppdraget för att köra och fylla på nytt vatten.

Tid: Mars 2022

Kund: Kristianstad Österlen Airport

Bil: Recyclingbil och slamsugningsbil

Tjänst: Avloppsspolning

Fler referenser