Tömning fettavskiljare restaurang

Kristianstad

Vår operatör Mattias tömmer fettavskiljaren till en restaurang inne i centrala Kristianstad.

En fettavskiljare är ett viktigt verktyg i avfallshanteringen och du som driver café, restaurang, bageri eller gatukök måste ha en sådan för att undvika att fettet kommer ut i avloppsledningarna.

Till våra kunder slamsuger och tömmer vi både fettavskiljare och matkvarnar och uppdragen är av både planerad och akut karaktär. Flertalet kunder är återkommande och vårt samarbete bygger på expertrådgivande planering i de fall kunden önskar.

Fler bilder

Tid: Februari 2024

Kund: Restaurang

Tjänst: Tömning och besiktning olje- och fettavskiljare

Fler referenser